(46) 831 41 02 [email protected]

Już po raz kolejny gimnazjaliści ze Strzybogi reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Wiedzy o Sejmie, który został zorganizowany z inicjatywy Poseł na Sejm RP p. Doroty Rutkowskiej oraz Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu pod patronatem Marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego, Prezydenta Miasta Skierniewice – Krzysztofa Jażdżyka, Starosty Powiatu Skierniewickiego p. Mirosława Beliny oraz Wójtów Gminy z powiatu skierniewickiego. W skład tegorocznej reprezentacji wchodzili Andżelika Mydłowska, Karolina Podwysocka, Iga Wrzosek i Mateusz Jóźwiak z klas IIIA i IIIB. Uczniowie pod opieką Pani Wioletty Zagibajło sumiennie przygotowywali się do tego zadania.Andżelika Mydłowska

Konkurs był częścią wykładu wyjazdowego realizowanego w Skierniewicach w dniu 14 marca 2016r. Wykład prowadzony przez Pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu p. Monikę Strzedlicką-Raczkowską, p. Marię Napiątek i p. Ireneusza Nowaka, dotyczył współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej. Po ciekawej lekcji nastąpiła część, na którą wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością – rozwiązywanie testu. Do konkursu przystąpiło 53 uczniów z 14 gimnazjów z powiatu skierniewickiego.

Test okazał się być dość prosty, o czym świadczy fakt, że każdy z uczestników ukończył pisanie przed końcem wyznaczonego czasu. W czasie, gdy komisja sprawdzała prace konkursowe, uczestnicy mogli przekąsić coś słodkiego na zorganizowanym poczęstunku.

Ostatecznie okazało się, że najlepszym reprezentantem naszej szkoły był Mateusz Jóźwiak, który zajął trzecie miejsce w konkursie. Pierwsze miejsce zajął Jacek Pągowski, a drugie Michał Heleski (obydwaj z Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach).

Mateusz otrzymał odtwarzacz MP4, nagrody książkowe oraz inne gadżety. Największą nagrodą będzie jednak zaplanowany w niedługim czasie wyjazd z p. Wiolettą Zagibajło i p. Dorotą Rutkowską oraz pozostałymi laureatami do Sejmu.

Skip to content