(46) 831 41 02 [email protected]

Dnia 13.10.2016 r. gimnazjaliści ze Strzybogi wraz z rodzicami uczcili Dzień Komisji Edukacji Narodowej życzeniami dla pracowników oświaty oraz krótkim montażem słowno-muzycznym, ukazującym w humorystyczny sposób trudy życia nauczyciela. Głównym celem przedstawienia, przygotowanego przez Samorząd Uczniowski pod opieką panów: Roberta Dobczyka i Jerzego Gołębiewskiego przy pomocy pani Ewy Cacko, było podziękowanie wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i pasję, jaka towarzyszy im w codziennej pracy. Podczas uroczystości uczniowie zaskoczyli wszystkich swoją pomysłowością, poczuciem humoru i ukrytymi talentami. Oczywiście nie zabrakło życzeń od zaproszonych gości: pana Włodzimiera Cioka – wójta gminy Nowy Kawęczyn oraz Rady Rodziców, w imieniu której głos zabrała przewodnicząca – pani Izabela Długosz.

Tego dnia tradycją szkoły jest nagradzanie przez dyrektora nauczycieli za ich zaangażowanie i szczególne. W tym roku wyróżnieni zostali: Pani Jolanta Kocik, Pani Wioletta Zagibajło, Pani Anna Sałajczyk,  Pan Jerzy Gołębiewski, Pan Robert Dobczyk oraz pracownicy obsługi szkoły Pani Beata Jakubowska, Pani Joanna Jacak oraz Pan Roman Wesołowski. Dyrektor szkoły podziękowała zarówno nagrodzonym, jak i wszystkim pozostałym nauczycielom za zaangażowanie w pracę, cierpliwość wyrozumiałość, życzliwość i kreatywność, życząc jednocześnie wytrwałości oraz satysfakcji z pracy. Pani Dyrektor skierowała również słowa podziękowania do pracowników niepedagogicznych szkoły, życząc Im zdrowia i docenienia ciężkiej pracy, jaką na co dzień wykonują.

Nagrodę Wójta Gminy Nowy Kawęczyn jako jedyna otrzymała w tym roku nasza nowa dyrektor – p. Karolina Hanuszkiewicz. Pan Włodzimierz Ciok wręczając to wyróżnienie, podziękował Pani Dyrektor za dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku. Dalsza część uroczystości poświęcona była życzeniom, po których Rada Rodziców zaprosiła wszystkich pracowników szkoły na słodki poczęstunek.

Skip to content