Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Strzybodze organizuje dni poświęcone obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Działania te wiążą się z uczestnictwem przedszkola w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym

„ Piękna nasza Polska cała”, którego celem jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno , folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Dzieci wspólnie z opiekunami wzięły udział w „Pokazie Mody Patriotycznej”, w konkursie plastycznym „Moja mała ojczyzna”. Spotkały się również z żołnierzem, zjadły typowe żołnierskie śniadanie. Dla upamiętnienia tego szczególnego dla naszego kraju wydarzenia Przedszkolaki posadziły na terenie szkoły sadzonkę dębu, napisały Kartkę dla Bohatera.

Dzięki podjętym przez Przedszkole akcjom dzieci mają okazję zapoznać się z jakże piękną historią i kulturą Polski.

Anna Paćkowska

Monika Wieczorek

 

Skip to content