(46) 831 41 02 [email protected]

Harmonogram rekrutacji

Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym -WORD

Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym-PDF

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- WORD

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- PDF

Oświadczenie o wielodzietności-WORD

Oświadczenie o wielodzietności- PDF

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU lub NAUCE- WORD

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU lub NAUCE- PDF

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO- WORD

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO- PDF

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY- WORD

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY- PDF

Skip to content