Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

16.09.2021rzebranie organizacyjne
25.11.2021r.zebranie informacyjne- przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowaniu uczniów
31.01.2022r.podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/22. Poinformowanie rodziców o klasyfikacji śródrocznej
21.04.2022r.zebranie informacyjne- przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowaniu uczniów, organizacja egzaminu ósmoklasisty
06.06.2022rzebranie informacyjne- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

Archiwalne wpisy

Imieniny

© Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
Skip to content