(46) 831 41 02 [email protected]

Rada Rodziców

Rada Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców
Izabela Długosz
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
Artur Górski
Skarbnik
Jadwiga Stoczyńska
Numer konta do wpłat na komitet rodzicielski
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Nowy Kawęczyn
25 9297 0005 0203 1033 2004 0001

Archiwalne wpisy

Imieniny

© Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze