(46) 831 41 02 [email protected]

   Rada Rodziców

   Rada Rodziców
   Przewodniczący Rady Rodziców
   Izabela Długosz
   Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
   Artur Górski
   Skarbnik
   Jadwiga Stoczyńska
   Numer konta do wpłat na komitet rodzicielski
   Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Nowy Kawęczyn
   25 9297 0005 0203 1033 2004 0001

   Archiwalne wpisy

   © Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze