Rada Rodziców

Rada Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców
Izabela Długosz
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
Aleksandra Iwańczyk
Skarbnik
Jakub Grzelak
Sekretarz
Aleksandra Supera
Numer konta do wpłat na komitet rodzicielski 25 9297 0005 0203 1033 2004 0001

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Nowy Kawęczyn

Archiwalne wpisy

Imieniny

© Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
Skip to content