Gimnazjum w Strzybodze gmina Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki woj. łódzkie funkcjonuje od 1 września 1999 r. Gimnazjum powstało na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego, placówki oświatowej o bogatych tradycjach, dużym dorobku w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W październiku 1947 roku została oddana pełna siedmioklasowa szkoła podstawowa. Nauka odbywała się w czterech izbach lekcyjnych. W 10-lecie istnienia szkoły zrodziła się inicjatywa jej rozbudowy. Trzy lata później szkoła zyskała kolejne izby lekcyjne oraz świetlicę, która pełniła funkcję sali gimnastycznej. Dalsza rozbudowa to lata 1992-93, powstały wtedy pomieszczenia socjalne, szatnie i zaplecze sanitarne. W latach 2004-2006 miały miejsce największe zmiany bazy szkoły. Powstała nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem oraz Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła wyróżnia się estetyką pomieszczeń i otoczenia. W murach taj szkoły liczba uczniów wahała się od 150 do 200.
W okresie 59 lat jej istnienia szkołę ukończyło 1400 absolwentów, kierowało nią 12 dyrektorów a 65 nauczycieli przekazywało uczniom swą wiedzę i kształtowało ich postawy. Szkoła jest dumna ze swoich absolwentów. Wielu z nich osiągnęło wysoką pozycję w życiu społeczno-gospodarczym regionu. O tym, jakie wartości przekazywane były w szkole, niech świadczy wpis do Kroniki szkoły nauczycieli w niej pracujących z okazji 50-lecia:

W murach tej szkoły mieszkało dobro,
tolerancja, życzliwość
i umiłowanie drugiego człowieka.

Jakże odmiennie prezentuje się nasza szkoła w swych obecnych warunkach lokalowych, z nowoczesnym wyposażeniem, pracowniami komputerowymi, centrum informacji multimedialnej oraz dużym obiektem sportowym.

Archiwalne wpisy

Imieniny

© Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
Skip to content