Uczniowie II klasy gimnazjum są zobowiązani zrealizować projekt edukacyjny, który jest jednym z czynników wpływających na ukończenie gimnazjum. Jest on realizowany przez zespół uczniów przy wsparciu nauczycieli. Tematem tegorocznego projektu edukacyjnego byli „Twórcy Konstytucji 3 Maja”. Został on przygotowany z pomocą nauczycielki historii – pani Wioletty Zagibajło, która była naszym głównym opiekunem. Klasa została podzielona na kilka grup, z czego każda działała i wykonywała przydzielone im zadania pod nadzorem pedagogów. Do zrealizowania były między innymi : zrobienie dwóch prezentacji na określone tematy, wykonanie plakatu i zaproszeń, namalowanie portretów twórców konstytucji, gazetka o twórcach konstytucji, dekoracje, oprawa muzyczna. Efektem końcowym było przedstawienie, które miało na celu przybliżenie nam dziejów naszego narodu. Odegrane sceny przy udziale gry aktorskiej i kostiumów przyciągały uwagę zgromadzonych.

Wszyscy uczniowie klas II zaliczyli projekt.

Skip to content