Bolimów jest osadą o bardzo starych tradycjach garncarskich. Produkcja naczyń glinianych stanowiła przez dziesiątki lat jedno z głównych zajęć miejscowej ludności. Niegdyś było tu nawet około 20 warsztatów garncarskich, natomiast do dnia dzisiejszego dotrwał tylko jeden i właśnie ten warsztat  odwiedzili 19 października b.r.  uczniowie kl.IV i VII. Podczas wizyty  uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze specyfiką  zawodu garncarza, podpatrzeć sposób toczenia glinianych naczyń, usłyszeć legendy i opowieści związane z Bolimowem oraz samemu spróbować trudnej sztuki lepienia garnków. Warsztaty zorganizowały p.J.Kocik- nauczycielka plastyki i  p. V.Kacprzyk-Puszcz- wychowawczyni kl.IV. [ J.Kocik]

 

Skip to content