Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze otrzymała 5 laptopów  dla uczniów i  nauczycieli w ramach projektu o nazwie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content